وب سایت شخصی مهدی نوری امیری

 • امروز جمعه 4 تیر 1400
 •  
   
  محل کنونی شما:
   
   
   
   
   
   

  اسلاید های درس تاریخ فرهنگ و تمدن- 951-ترم مهر-95

  تاریخ فرهنگ و تمدن

  اسلاید تاریخ فرهنگ و تمدن-جلسه اول
  اسلاید تتاریخ فرهنگ و تمدن-جلسه دوم
  اسلاید تاریخ فرهنگ و تمدن-جلسه سوم
  اسلاید تاریخ فرهنگ و تمدن-جلسه چهارم
  اسلاید تاریخ فرهنگ و تمدن-جلسه پنجم
  اسلاید تاریخ فرهنگ و تمدن-جلسه ششم
  اسلاید تاریخ فرهنگ و تمدن-جلسه هفتم
  اسلاید تاریخ فرهنگ و تمدن-جلسه هشتم
  اسلاید تاریخ فرهنگ و تمدن-جلسه نهم
  اسلاید تاریخ فرهنگ و تمدن-جلسه دهم
  اسلاید تاریخ فرهنگ و تمدن-جلسه یازدهم