وب سایت شخصی مهدی نوری امیری

 • امروز جمعه 4 تیر 1400
 •  
   
  محل کنونی شما:
   
   
   
   
   
   

  تاریخ و تمدن ایران

  طاهريان در یک نگاه

  « طاهريان نخستين سلسله ايرانی است که از اطاعت کامل خلفاي بغداد سر پيچيد و به تشکيل دولتي محلی و تا اندازه ی  زیادی مستقل در خراسان توفيق يافت. طاهريان از خاندان اميران و سرداران ناحيه اي در نزديکي هَرات به نام پوشَنگ يا فوشَنج بودند و در مبارزات ابومسلم براي روي کار آوردن بني‌عبّاس شرکت داشتند. در اختلاف بين  ‌پسران ‌هارون‌الرشيد، امين و مأمون، طاهر پسر حسين جانب مأمون را گرفت‌ و در جنگي‌ که علي بن‌ عيسي ‌بن ماهان، سردار امين، در ري برضدّ مأمون کرد، طاهربن حسين او را شکست داد و کشت. هنگامي که مأمون به خلافت رسيد به پاس اين خدمات طاهر را، براي پاسداري از امنيّت شهر، شُرطه بغداد کرد و چند سال بعد حکومت خراسان را به او داد.

  ادامه مطلب