وب سایت شخصی مهدی نوری امیری

 • امروز جمعه 4 تیر 1400
 •  
   
  محل کنونی شما:
   
   
   
   
   
   

  شخصیت شناسی تاریخ

  محمد بن جعفر طیار

  حسین حمزه

  در جای جای تاریخ زرین اسلام، به افراد و اشخاصی بر می خوریم که در بر حه های حساس وجودی با برکت و سراسر خیر داشته اند اما هیچ نقلی یا خبری از آنها در تاریخ نمی بینیم  و اگر هم مطابی وجود داشته باشد بسیار کم و خالی از هرگونه تناقضات و اشکالات نیست. آنچه که در پیش رو داریم، تحقیقی پیرامون یکی از شخصیت های بارز اسلام جناب محمد بن جعفر الطیار و بررسی آنچه که به این جناب نسبت می دهند، آنچه که در این مقاله سعی شده، استناد به منابع دسته اول تاریخی، حدیثی، رجالی و بررسی همه جانبه آن از حیث سندی است، لهذا این و جیزه مشتمل بر چند باب است:

  ادامه مطلب