وب سایت شخصی مهدی نوری امیری

 • امروز جمعه 13 تیر 1399
 •  
   
   
   
   
   
   
   

  رجعت

  یکی از مباحثی که از دیر باز پیرامون آن سخن گفته شده و پیوسته مورد نقد و ایراد از یکسو ، و پاسخگوئی و دفاع از سوی دیگر بوده ، مساله «رجعت » است. بدین معنی که برخی از آیات قرآن شریف وروایات منقول از خاندان رسالت از بازگشت گروهی از انسان‌ها به دنیا پیش از بر پائی رستاخیز گزارش می‌دهند ، و پیروان آئین تشیع نیز آن را پذیرفته و یقین به وقوع چنین رویدادی دارند.

  ادامه مطلب

  موعود باوری در میان مذاهب، اقوام و ملل دنیا

  موعود باوری و منجی گرایی وانتظار منجی"فوتوریسم" «futurism»:( اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار ظهور منجی غیبی و مصلح جهانی و بزرگ) عقیده‌ای است‌که درهمه‌ی کیش‌های آسمانی (یهود، زرتشت، مسیحیت و... ) و مدعیان نبـوت عموماً وحتی بسیاری ‌از مکاتب بشری و دیـن اسلام خصوصاً به مثابه یک اصل‌مسلم مورد قبول واقع شده است.

  ادامه مطلب

  موعود باوری

  مقدّمه.

  مسأله‌ی موعودباوری و ظهور منجی به خاطر ابعاد متعدد آن از منظرهای مختلف و زوایای گوناگون قابل بررسیاست. میتوان آن را از جنبه‌های اعتقادی، تاریخی، اجتماعی و... مورد بررسی قرار داد. نوع روی‌کرد به مسأله و تعیین حوزه‌ی بحث و زاویه‌ی دید برای اتّخاذ روش مناسب با آن حوزه و به دست آوردن نتایج صحیح و پرهیز از اشتباه ضرورت دارد.

  آنچه در این کتاب ارایه میشود، نگاه به منجی از منظر اعتقادی است. این نگاه، حوزه‌ای گسترده دارد و  نسبت به دیگر روی‌کردها به خاطر مبنایی بودن آن از نقشی مهمتر و اهمیتی بالاتر برخوردار است. ولی این نوشته در این جهت حرکت می‌کند تا به اجمال و اختصار، به پایگاه اعتقادی آن، در شرایع و اقوام اشاره نماید.

  ادامه مطلب

  صفحه 3 از 3